Milí rodičové, pod dohledem hlavního vedoucího jsme překonali strastiplná mořská nebezpečenství a v pořádku dorazili do tábořiště ve Vlastějovicích, kde nás uvítala strašlivá pirátská posádka. Poté, co jsme se ubytovali ve svých kajutách, nás všechny svolal lodní zvon a náš kapitán Modrovous se nám představil ve své ukrutné kráse. Ve chvíli, kdy jsme se vypravili zajmout projíždějící obchodní loď, nás však ten starý hrdlořez podrazil, sebral všechen lup, a nám proto nezbývalo než se v nově rozdělených posádkách vypravit po jeho stopě. Večer jsme všichni slavnostně stvrdili pirátskou přísahu, zalezli do svých kajut a šli spát. Už se moc těšíme, co nás zítra na moři čeká.