V sobotu jsme vyrazili z Prahy a dalších měst na letní tábor do Obořic. Po příjezdu jsme se rozdělili do stanů i do oddílů a v oddílech jsme se začali vzájemně seznamovat. Zahráli jsme si několik seznamovacích her a když nastal večer, opekli jsme si u táborového ohně špekáčky a dále si povídali a přemýšleli, co že nás to vlastně letos čeká.

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.