V sobotu jsme vyrazili z Prahy a dalších měst na letní tábor do Obořic. Po příjezdu jsme se rozdělili do stanů i do oddílů a v oddílech jsme se začali vzájemně seznamovat. Zahráli jsme si několik seznamovacích her a když nastal večer, opekli jsme si u táborového ohně špekáčky a dále si povídali a přemýšleli, co že nás to vlastně letos čeká.