Milí rodičové, dnes jsme byli rozděleni do oddílů, a proto jsme se během dopoledne snažili více poznat. Čekaly nás první hry, které prověřovaly týmovou spolupráci, vymýšleli jsme názvy oddílů a pokřiky. Po svačině jsme potkali zajímavou osobu, která se nám představila pod jménem Tempus. Dozvěděli jsme se, že umí cestovat časem a potřebuje naši pomoc. Startovním úkolem bylo sesbírat písky času, které jsme po večerním táboráku použili na první cestu napříč časovým kontinuem. A dostali jsme se do pravěku.

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.