Ve středu jsme konečně dorazili na Mars a začali jsme se rozkoukávat po této zajímavé planetě. Nejprve jsme se seznámili s místními velmi zvláštními obyvateli. Jejich podobizny jsme pak ztvárnili v trojrozměrných sochách. Toto setkání v nás zanechalo tak silné dojmy, že jsme si před obědem museli chvíli odpočinout při souboji ve vybíjené proti našim vedoucím. Po obědě jsme se opět osmělili a vyrazili do okolí poznávat zdejší faunu a flóru. Poznatky jsme si pečlivě zakreslili pro budoucí zkoumání. Zároveň jsme důkladně zmapovali celou planetu, abychom mohli zachytit případný signál ztracené lodi. Plni zážitků jsme se večer vrátili do naší rakety, kde jsme si zazpívali novou písničku naší posádky s názvem Hvězdy nad hlavou.