Ve čtvrtek nás čekala výprava na planetu loutek. Po příletu jsme ještě museli cestovat kus autobusem, než jsme se dostali do cílové destinace. Tam jsme absolvovali prohlídku muzea této planety za doprovodného komentáře místních obyvatel, odborníků na loutkovou kulturu. Loutky jsme si prohlédli, zkusili je vést jako profesionální divadelníci a dokonce jsme si vyzkoušeli hraní stínového divadla a další zajímavé aktivity. Po návratu z muzea jsme zjistili, že naší raketě dochází zásoby, proto jsme se vydali nakoupit místní potraviny, ze kterých jsme si večer připravili vydatnou „loutkařskou“ krmi. Vyčerpáni z dlouhých cest a plni dojmů jsme se uchýlili ke spánku ve svých kajutách. Těšíme se, co přinesou další putování, a doufáme, že brzy najdeme ztracenou posádku.