Milí rodičové, dnes jsme měli budíček o něco dříve, protože nás čekal velmi náročný úkol. Rozdělili jsme se do tří skupin a vydali se do okolí našeho tábora na celodenní výšlap. Každá skupina dostala několik výtisků Lost Heaven Postu, ve kterém vyšel náš hanlivý článek o Robinu Hoodovi. Dvě mladší skupiny se vydaly na několik kilometrů vzdálenou farmu. Tam jsme se podívali na různá zvířátka, jako jsou koně, oslík, papoušci, husy a pohladili si krávy i telátka. Po této návštěvě jsme se vydali na cestu zpět do tábora, každá skupina ovšem jinou trasou. Nejstarší vyrazili na výlet dlouhý necelých 20 km a v průběhu cesty se zastavili na vykoupání v pískovně. I když nás bolely nohy, výlet jsme si užili. Na závěr dne jsme ovládli Robinovu čtvrť, čímž jsme se o další krůček přiblížili k ovládnutí města Lost Heaven.