Vážení přátelé, vážení rodiče,

letošní tábor ve Slatině nad Zdobnicí se nám nezadržitelně blíží. Seznam věcí, které by si děti letos měly vzít s sebou, a další potřebné dokumenty si můžete stáhnout v rubrice Dokumenty ke stažení nebo zde.

Bližší informace k potřebným dokumentům:

  1. List účastníka – na listu účastníka musí být uvedeno datum nástupu dítěte na tábor 30. 7. 2023. V případě pozdějšího nástupu pozdější datum. Prosím věnujte pozornost prohlídkám dětí, zda nemají vši. V prvních dnech tábora probíhá zdravotní kontrola všech dětí a v případě, že by dítě vši mělo, muselo by na Vaše náklady tábor opustit.
  2. Posudek o zdravotní způsobilosti – posudek můžete mít i na vlastních formulářích (např. ze školy v přírodě). Doporučení Ministerstva zdravotnictví pro letošní rok je, že posudek musí mít datum 2023. Po skončení tábora Vám posudek vrátíme. Od zdravotníka na konci tábora obdržíte také zdravotní list dítěte, kde bude uveden zdravotní stav dítěte během tábora.
  3. Kartička pojištěnce – prosíme o kopii kartičky pojištěnce, kartičky budeme vracet po skončení tábora.
  4. Léky – v případě, že dítě užívá léky samostatně, prosím sdělte tuto informaci odpovědné osobě v místě nástupu na tábor. V případě, že požadujete, aby léky dítě dostávalo během tábora od zdravotníka, prosím umístěte léky do samostatného obalu, kde bude uvedeno jméno dítěte a dávkování.

Děkujeme za pochopení.

Vaše Modrá lvíčata