V roce 2015 jsme se na táboře věnovali Starým pověstem českým. Setkali jsme se s nejznámějšími postavami našich pověstí – kněžnou Libuší, Přemyslem Oráčem a dalšími. Prožili jsme Dívčí válku a na závěr jsme získali poklad od Blanických rytířů.

 

1. den – Příjezd na tábor

V sobotu 25. 7. se všichni táborníci z Prahy, Hradce Králové a Brna vydali na cestu do Třešti, kde se tábor letos konal. Po naplnění žaludků oblíbenými špagetami jsme se všichni ubytovali, rozdělili se do oddílů a seznámili se spolu. Do tábora jsme tento rok dorazili poměrně pozdě, tudíž jsme bohužel nestihli zahrát žádnou hru. To jsme si ovšem vynahradili, protože večer mohly děti zhlédnout tajemný obřad, díky kterému se otvírá Blanická hora, jež skrývá poklad.

 

2. den – Praotec Čech + Krokovy dcery

Ráno po snídani děti navštívil Praotec Čech. Převyprávěl (a předvedl) jim příběh, jak nalezl naši zemi. Děti mu poté musely dokázat, že jsou skutečně hodny zvát se Čechy a tak jsme hráli kvíz zaměřený na naši zem.
Po Čechově smrti začal vládnout kníže Krok, jenž měl tři dcery. S těmi se děti seznámily odpoledne a musely splnit jejich nelehké úkoly. Večer se na oslavu úspěšného dne konal první oficiální táborák.

 

3. den – Libuše a Přemysl

Ráno děti pomohly najít kněžně Libuši manžela, který by jí věrně stál po boku. A jelikož se jednalo o zemědělce, tak jsme zbytek dne věnovali Bramborové lize, „orání pole“ a dešifrování věšteb, protože, jak je známo, Libuše dokázala vidět budoucnost. Na konci dne získal každý tým první indicii k rituálu pro otevření nitra Blanické hory.

 

4. den – O Bivojovi

Hned ráno po snídani jsme byli všichni svědky tomu, jak silný junák Bivoj skolil strašlivého kance. Na jeho počest jsme uspořádali silové soutěže, ve kterých si děti mohly vyzkoušet, zda by mohly Bivojovi čelit. Odpoledne si týmy změřily síly při přetahování. Večer byl také v duchu soutěživosti, ale tentokrát té kreativní, a tak se konala soutěž Modré lvíče má talent.

 

5. den – O Bruncvíkovi

Víte, jak se do našeho znaku dostal Český lev?
My po dnešku již ano, protože děti cestovaly pod vedením knížete Bruncvíka, aby lva do našeho znaku získaly. Nakonec se nám podařilo, aby se Bruncvík opět setkal se svou milovanou ženou, a lev stále v našem znaku je, no ne?

 

6. den – Dívčí válka

Jak již název dne napovídá, tak byl dnešní den v duchu boje mezi pohlavími. Ale dříve než se do toho mohly pustit, tak na náš tábor zavítala návštěva, která nám jako každý rok připravila program zaměřený na recyklaci. Odpoledne jsme se už dali do válčení naplno.
Večer se pro uklidnění vztahů mezi ženskou a mužskou částí táborníků hrála hra mezi oddíly, kde musela obě pohlaví spojit síly – Svíčkový fotbal.

 

7. den – Jiříkovo mírové poselství

Správný posel musí být rychlý, mrštný a nenápadný. Navíc musí zprávu chránit za každou cenu. V tom se děti dnes spolehlivě prověřily, protože musely nejdříve dát poselství dohromady a poté ho nenápadně doručit na určené místo.
A protože se to všem podařilo, tak za odměnu přišla hudba a táborák.

 

8. den – Kouzelník Žito

Poté, co ráno děti viděly scénku, ve které jim Kouzelník Žito ukázal jaké rozmanité kousky může takový kouzelník umět, si všechny vyzkoušely, co takové kouzelnické řemeslo obnáší. Dopoledne jsme sesílali kouzelné formule, vyrobili si kouzelnické hůlky a odpoledne se děti vrhly na samotné kouzlení. Před večeří si každý tým připravil vlastní program na večer, který nám u ohně všechny týmy představily.

 

9. den – O Golemovi

Dnes se počasí bohužel tolik nevydařilo jako předchozí dny, tudíž jsme museli podřídit dnešní program nepříjemnému dešti. Golem ale pracuje ve dne v noci a proto, když přestalo pršet, tak jsme se vydali do práce. Každý tým nejprve svého Golema musel vytvořit a poté musel tyto skvělé, ale vrtkavé služebníky chytit.

 

10. den – Výlet do Třešti

Dnešek byl dnem velmi očekávaným, protože dětem (k radosti vedoucích) začaly docházet sladkosti. Tento nedostatek jsme ovšem dnes vyřešili, protože jsme šli na výlet do Třeště, kde jsme doplnili zásoby. Aby děti nezahálely, musely nakoupit suroviny na tříchodové menu, které po návratu do tábora vedoucím připravily.

 

11. den – O Daliborovi

Dalibor, vězeň ve věži, která po něm získala jméno Daliborka, byl pro dnešek naším průvodcem. Jelikož bylo horko, doporučil nám osvěžení a tak jsme testovaly vůli dětí při polévání studenou vodou.
Večer se konala diskotéka.

 

12. den – Vlajkovka I.

Dětmi nejoblíbenější hra byla naším programem právě dnes. Vysvětlení pravidel, výroba vlajek, vymezení území a rozdělení do týmů bylo po obědě konečně za námi a tak jsme se mohli pustit do hry.

 

13. den – Vlajkovka II.

Protože děti byly hrou včera vážně silně pohlceny, rozhodli jsme se pokračovat v hraní i dnes.
Odpoledne jsme uspořádali pro děti olympiádu, při které si vyzkoušely střílení ze vzduchovky, zaběhly „maraton“ a další sportovní disciplíny. Děti ještě batikovaly trička na památku a večer jsme udělali táborák.

 

14. den – Rudolf II.

Rudolf II., který miloval všelijaké vynálezce, zadal dětem vytvořit přelomové vynálezy, čemuž se všechny týmy dopoledne pilně věnovaly. Rudolf II. si poté vybral nejlepší tým, který odměnil.
Odpoledne se děti musely zabalit a poté všechny týmy nacvičovaly rituál pro otevření Blanické hory, který musel dopadnout perfektně, protože na její otevření byl jen jeden pokus.
Nakonec všichni rituál zvládli a tak jsme mohli večer náš poklad využít pro oslavy.

 

15. den – Odjezd

Konec tábora je bohužel tady. Čeká nás rozloučení, pořízení posledních fotek s kamarády, rozdělení diplomů, ocenění vítězů, ale přece jen to něco do sebe má, protože se všichni už těšíme na naše domovy, měkké postele a pořádnou teplou sprchu 