O nás

Zapsaný spolek Modré lvíče sdružuje osoby, které se zcela bezplatně a ve svém volném čase aktivně podílejí, organizují a spolupořádají sportovní, zájmové a další aktivity, které mají za cíl podpořit děti ke kladnému vztahu ke sportu a k přírodě. Členy spolku jsou studenti pedagogických fakult, dobrovolníci a další. Členství ve spolku Modré lvíče je dobrovolné. Členem se může stát každý, kdo o to projeví zájem a zároveň souhlasí a aktivně se podílí na hlavních aktivitách spolku.

 

Hlavní činnosti spolku Modré lvíče

 • pořádání letních dětských táborů
 • pořádání dětských dnů pro děti
 • pořádání víkendových sportovních a zájmových aktivit pro děti a rodiče

Samozřejmostí pro pořádní letních táborů je získání akreditovaného certifikátu MŠMT pro pozici Hlavního vedoucího táborů pro děti a mládež a certifikátu Českého červeného kříže pro pozici Zdravotník zotavovacích akcí.

 

Výtah ze stanov schválených MV ČR

Hlavním posláním je podporovat volnočasové aktivity dětí, mládeže i dospělých s následujícími cíli:

 • organizovat zájmové vzdělávání ve volném čase dětí, mládeže a dospělých
 • organizovat jednodenní akce a aktivity pro děti, mládež a dospělé
 • organizovat vícedenní akce a pobyty pro děti, mládež a dospělé
 • provozovat volnočasový klub se širokým využitím
 • organizovat kulturní a sportovní aktivity pro děti, mládež a dospělé
 • sdružovat děti, mládež a dospělé v klubech a zájmových skupinách
 • spolupracovat s dalšími subjekty z řad státních, ziskových i neziskových
 • organizací
 • vydávat metodické a propagační materiály

Modré lvíče na Facebooku

Modré lvíče na YouTube

YouTube kanál zde