Tábor v r. 2004 v Třešti s celotáborovou hrou „Olympiáda 2004“ byl zahájením novodobé historie pořádání letních táborů. Urputné boje různých národností ze všech světadílů nakonec stmelily všechny sportovce i další olympijské činovníky. Utvořila se zde také parta...