Jak se přihlásit na tábor

Ještě si nejste jisti, že chcete jet?

Zavolejte na 602 148 499 ( v době od 10.00 do 18.00, pokud se nedovoláte, zavolám zpět) nebo napište na honza@modrelvice.cz.

Reference o našem táboře můžete získat také od rodičů na Facebooku Modrého lvíčete.

 

Už víte na 100%, že jet chcete?

Základní informace o táboře, seznam doporučených a nevhodných věcí na tábor a vše ostatní naleznete na našich webových stránkách zde. Případně napište na honza@modrelvice.cz a vše potřebné Vám obratem pošlu.

Po obdržení přihlášky Vám zašleme fakturu za táborníka/tábornici. Cena je vždy konečná a zahrnuje všechny potřebné výdaje, kromě kapesného, na celou dobu trvání tábora. Vstupy do historických památek apod. hradíme ze zaplacené částky za táborníka, děti už nic dalšího na táboře neplatí.

 

Co dále?

Všechny potřebné informace posíláme emailem. Pravidelně posíláme informace o táboře, organizujeme vědomostní soutěže pro děti před konáním tábora apod. Protože na tábor odjíždíme ze tří měst (Praha, Brno, Hradec Králové), je třeba v přihlášce potvrdit nástupní místo účastníka. Dále posíláme elektronicky dva důležité tiskopisy: List účastníka a Zdravotní potvrzení, které je potřeba přinést k odjezdu autobusu.

 

K odjezdu autobusu na tábor je třeba přinést:

  • List účastníka, který podepisuje zákonný zástupce a souhlasí s tím, že informace obsažené v listu jsou pravdivé.
  • Zdravotní potvrzení, které potvrzuje lékař účastníka. Jeho platnost je jeden kalendářní rok a nesmí skončit dříve, než skončí letní tábor. Zdravotní potvrzení po skončení tábora vracíme zpět. Je možné použít i jiné zdravotní potvrzení, než na našem tiskopisu (většinou rodiče mají ze škol v přírodě) i to vracíme po skončení tábora.
  • Kartičku pojištěnce, stačí kopie. Vracíme zpět po skončení tábora.
  • Léky, které účastník musí brát. U odjezdu je vždy přítomna zdravotnice, se kterou je možné se domluvit na podrobnostech.

 

Modré lvíče na Facebooku

Modré lvíče na YouTube

YouTube kanál zde