Tábor v r. 2004 v Třešti s celotáborovou hrou „Olympiáda 2004“ byl zahájením novodobé historie pořádání letních táborů. Urputné boje různých národností ze všech světadílů nakonec stmelily všechny sportovce i další olympijské činovníky.

Utvořila se zde také parta vedoucích, která si dala do vínku každoročně zorganizovat alespoň dvoutýdenní letní tábor pro děti různého věku, zaměření a znalostí, z různých míst České republiky a na různých místech. Toto krédo bylo v dalších letech naplněno.